Blogger Tricks Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks

FLSH NEWS

FLASH NEWS
.....ഉച്ചഭക്ഷണ പരിധിയിൽ വരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഏഴു കിലോ അരി അനുവദിച്ചു....LIST OF REGISTERS REQUIRED FOR INSPECTION IS POSTED IN DOWNLOADS........... . . .

marquee2

- . . ..... .. . .... ..

Marquee 3

- . . . ... ...

Thursday, October 18, 2018

                                                                അറിയിപ്പ് 

സബ് ജില്ലാ തല ഐ ടി ക്വിസ് മത്സരം 23-10-18 നു B E M P HIGH SCHOOL ഇൽ  

1 മണി മുതൽ  നടക്കുന്നതാണ് .

HIGH SCHOOL  ;  1 P M

HSS  AND  VHSS: 2.30 P M